Witte rook voor gezamenlijk richtlijneninstituut mondzorg

Search Dental Tribune

Witte rook voor gezamenlijk richtlijneninstituut mondzorg

News Netherlands
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

wo. 1 juni 2016

Bewaar

Er komt één instituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de beroepsorganisaties KNMT en ANT hebben hierover overeenstemming bereikt, melden zij in een gezamenlijk persbericht. Met de oprichting van de Vereniging KiMo – waarin de bestaande organisaties Stichting KiMo en Vereniging NVPM nu opgaan – wordt een langdurig en soms verhitte onderhandelingsperiode uiteindelijk met een positief resultaat afgesloten.

De Vereniging KiMo staat borg voor zowel de wetenschappelijke ontwikkeling van richtlijnen als de zeggenschap van professionals over de praktische uitvoerbaarheid ervan. Dat vergroot volgens FTWV, KNMT en ANT het draagvlak bij professionals voor uitvoering van de richtlijnen en dat is in het belang van de kwaliteit van de mondzorg. Als een richtlijn in de praktijk bijvoorbeeld onvoldoende werkt, tot grote administratieve belasting of tot een extreme kostenstijging van de zorg leidt, kan aan de ontwikkelaars een verzoek om aanpassing worden gedaan.

KiMo wordt in eerste instantie opgericht door de federatie van wetenschappelijke verenigingen en de beroepsorganisaties van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Daarnaast is ruimte gecreëerd voor deelname van mondhygiënisten en tandprothetici aan de richtlijnontwikkeling in de vorm van een bijzonder lidmaatschap. Zo kunnen ook deze professionals aangeven of een richtlijn voor hen in de praktijk uitvoerbaar is. Recent kwam er felle kritiek van mondhygiënisten en tandprothetici toen de suggestie werd gewekt dat zij buitengesloten zouden worden bij de richtlijnontwikkeling voor de mondzorg.

Vliegende start
De nieuwe vereniging kan meteen aan de slag met de zes richtlijnen die al op het meerjarenprogramma van het Zorginstituut Nederland staan. Bovendien kan voortgeborduurd worden op de al operationele organisatie van de stichting KiMo. Kort nadat het bestuur is geïnstalleerd en de commissies bekend zijn, zal de uitwerking van deze richtlijnen ter hand worden genomen.

De eerste drie jaar nemen FTWV, KNMT en ANT de financiering van de nieuwe vereniging voor hun rekening. Professionals kunnen zich gedurende die periode kosteloos aansluiten als aspirant-lid of aspirant-buitengewoon-lid. De oprichtende partijen zeggen in het persbericht “er alle vertrouwen in te hebben” dat de vereniging KiMo zich in die tijd zodanig weet te bewijzen en een solide plek in het mondzorglandschap inneemt dat het veld op een of andere manier de financiering overneemt. Dan zal de wenselijke situatie bereikt worden dat de vereniging KiMo financieel op eigen benen kan staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement