Veel belangstelling voor Kindertandheelkunde2017

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Netherlands

By Dental Tribune Netherlands

Wed. 21. December 2016

save

AMSTERDAM – Een zeer groot aantal mondzorgprofessionals heeft zich al aangemeld voor Kindertandheelkunde2017, dat op 3 februari plaatsvindt in Amsterdam RAI. Tijdens dit congres zullen tien experts ingaan op onderwerpen in de volle breedte van de kindertandheelkunde.

De kindertandheelkunde staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Uiteraard vanwege de discussie die binnen de mondzorg is gevoerd over het al dan niet ‘terughoudend handelen’, maar ook door alarmerende berichten over geruïneerde kindergebitten in de media. Zo werd recent nog bericht dat een op de vijf kinderen niet op controle bij de tandarts gaat. Tijdens het congres wordt “het belang van de mondzorgverlener in de huispraktijk onderstreept en worden handvatten aangereikt om tandheelkundige zorg voor kinderen in uw praktijk aantrekkelijk, uitdagend, efficiënter en richtlijn-proof te maken.”

Inschrijven is mogelijk via www.kindertandheelkunde2017.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *