Vanaf 1 januari taaleis voor buitenlandse tandartsen

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Loes Raats

By Loes Raats

Tue. 6. December 2016

save

DEN HAAG – Vanaf 1 januari 2017 moeten álle buitenlandse tandartsen die in Nederland willen werken aantonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Voorheen gold deze taaleis alleen voor tandartsen van buiten de EU. De uitbreiding van de eis is het gevolg van het gewijzigde Registratiebesluit BIG.

Een buitenlandse tandarts die in Nederland aan de slag wil, moet kunnen bewijzen Nederlands te beheersen op B2+-niveau, en ook voldoende vaardig te zijn in medisch interactief Nederlands. De eis gaat gelden voor iedereen die zijn diploma heeft behaald in een van de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER: EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), uitgezonderd Nederland. Ook tandartsen die het Nederlands als moedertaal hebben maar hun opleiding in het buitenland hebben genoten, moeten aan de regel voldoen.

Tandartsorganisatie KNMT is blij met de invoering van de taaltoets, waarvoor de vereniging al enige tijd ijverde. Voldoende beheersing van het Nederlands is immers essentieel voor goede communicatie tussen patiënt en zorgverleners, het bereiken van informed consent en daarmee het leveren van goede mondzorg, aldus de KNMT in een reactie. Overigens blijft de beroepsorganisatie benadrukken dat het toelaten van buitenlandse tandartsen slechts een tijdelijke oplossing is voor het tekort aan tandartsen in Nederland en de noodzaak voor uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen blijft bestaan.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *