Szybkie skanowanie z Planmeca FIT – także w kolorze!

Search Dental Tribune

Szybkie skanowanie z Planmeca FIT – także w kolorze!

Planmeca

Planmeca

pon. 29 sierpnia 2016

ratować

Gabinetowy system CAD/CAM Planmeca FIT zapewnia klinice całkowicie cyfrową pracę od początku do końca. Jedna platforma oprogramowania płynnie integruje skanowanie wewnątrzustne, projektowanie 3D i frezowanie na miejscu, dzięki czemu odbudowa tworzona jest podczas jednej wizyty. Skanowanie odbywa się teraz znacznie szybciej i możliwe jest także w kolorze.

System Planmeca FIT stał się synonimem zintegrowanej efektywności. Składa się ze skanera Planmeca PlanScan, oprogramowania Planmeca PlanCAD Easy i frezarki Planmeca PlanMill 40. System umożliwia klinice stomatologicznej tworzenie wysokiej jakości odbudowy. Klinika może decydować, czy wykonać całą pracę CAD/CAM na miejscu, w gabinecie, czy wykonanie części odbudowy zlecić zewnętrznej pracowni protetycznej.

Szybkość, dokładność i kolor
W systemie Planmeca FIT znacząco zwiększono szybkość skanowania wewnątrzustnego (do 40%). Dodano możliwość skanowania intensywnymi kolorami, zwiększając zakres diagnostyki i ułatwiając rozróżnianie tkanek miękkich i twardych. Skanowanie w kolorze to także poprawa komunikacji z pacjentem, który rozumie przebieg planowanego leczenia.

Pełne wykorzystanie sprzętu z oprogramowaniem
Wszystkie etapy prac z Planmeca FIT są łatwo kontrolowane i dostępne za pośrednictwem platformy oprogramowania Planmeca Romexis. Wszystkie dane z leczenia są natychmiast dostępne na wszystkich stacjach roboczych, a elastyczny model licencjonowania oprogramowania umożliwia jednoczesne skanowanie, projektowanie i frezowanie. Gwarantuje to najwyższą wydajność na wszystkich etapach pracy.

Moduł oprogramowania Planmeca Romexis Clinic Management umożliwia zdalne i odbywające się w czasie rzeczywistym kontrolowanie pracy frezarki Planmeca PlanMill 40, umożliwiając klinice lepszą efektywność i monitorowanie bieżących procesów frezowania.

System Planmeca FIT został zbudowany na jednej platformie oprogramowania, upraszczając zintegrowane podejście do wysokiej jakości opieki stomatologicznej. Pomaga klinice wykorzystać maksymalnie swoje zasoby i leczyć większą liczbę pacjentów w krótszym czasie. Zamiast kilku spotkań, pacjenci mogą być leczeni podczas jednej wizyty – bez konieczności wykonywania koron tymczasowych.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement