Ridge preservation - de voordelen voor patiënt en behandelaar

Search Dental Tribune

Ridge preservation - de voordelen voor patiënt en behandelaar

Dent-Med Materials

Dent-Med Materials

vr. 25 november 2016

Bewaar

Recent onderzoek van Cardaropoli et al.1 concludeert dat ridge preservation technieken met Geistlich Bio-Oss® Collagen en Geistlich Bio-Gide®, direct na de extractie van een element, de noodzaak voor verdere botregeneratieve maatregelen bij implantaatplaatsing significant doet afnemen. Voor de patiënt betekent dit afname van het aantal invasieve behandelingen en voor de praktijk minder benodigde ‘stoeltijd’.

Na de extractie begint het proces van bot remodeling met de resorptie van de ‘bundle bone’, door het ontbreken van aanvoer van voedingsstoffen vanuit het parodontale ligament.2,3 Om dit natuurlijke resorptieproces tegen te gaan is ridge preservation de methode bij uitstek om het driedimensionale volume van de alveolaire ridge en de contouren van het zachte weefsel rond het bot te behouden.1 Ridge preservation is klinisch relevant omdat de plaatsing van het implantaat gerelateerd is aan de aanwezigheid van bot van hoge kwaliteit ten tijde van de implantaatplaatsing.4

Dr. Daniele Cardaropoli en collega’s vergeleken bij 48 extracties in de premolare en molare regio’s de effecten van ridge preservation met Geistlich Bio-Oss Collagen en Geistlich Bio-Gide met spontane genezing.1 Bij 96% van de behouden sites (23 van de 24) trof men voldoende botvolume aan en waren vier maanden na de ridge preservation geen aanvullende botaugmentaties tijdens implantaatplaatsing noodzakelijk. Dit in schril contrast tot de 42% van de controlegroep, waarbij slechts 10 van de 24 personen geen aanvullende botaugmentaties nodig bleken te hebben. Men neemt aan dat dit hogere percentage verband houdt met het succes van de ridge preservation techniek.


Figuur 1 Casussen waarbij geen aanvullende augmentatie bij implantaat plaatsing nodig is (%).1

 

Referenties

  1. Cardaropoli D, et al. Evaluation of Dental Implants Placed in Preserved and Nonpreserved Postextraction Ridges: A 12-Month Postloading Study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015;35(5):677-85
  2. Cardaropoli G, Araújo M, Lindhe J. Dynamics of bone tissue formation in tooth extraction sites. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 2003;30:809-818
  3. Araújo MG, Lindhe J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol 2005;32:212-218
  4. Tarnow DP, Eskow RN. Preservation of implant esthetics: Soft tissue and restorative considerations. J Esthet Dent 1996;8:12-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement