Restauraties vaakst ingeslikt tijdens tandartsbehandeling

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
News Netherlands
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Wed. 17. August 2016

save

XI’AN, CHINA – Het aspireren of inslikken van voorwerpen, zoals tandheelkundige materialen en instrumenten, kan optreden tijdens bijna elk type tandheelkundige behandeling, met inbegrip van de wortelkanaalbehandeling, implantatie, extractie en zelfs een routineonderzoek. Een analyse van meer dan 600 casussen en dossiers heeft nu aangetoond dat prothesen, kronen en endodontische onderdelen het meest worden geaspireerd of ingeslikt.

Uit de analyse bleek dat het inslikken vaker voorkwam dan aspireren, waarbij het eerste meestal optrad tijdens prothetische wortelkanaal- en restauratieve behandelingen, extracties en chirurgie, en in mindere mate bij orthodontische behandelingen. Aspireren gebeurde het meest tijdens implantologische werkzaamheden. Er was ook een klein aantal meldingen over inslikken bij mondhygiënebehandelingen, parodontale behandelingen en algemene onderzoeken.

Van de 568 reviews geïncludeerd in de studie heeft 28 procent melding gemaakt van gevallen van het inslikken van protheses of kronen, en 5 procent van het aspireren hiervan. De op een na meest ingeslikte voorwerpen waren boren (20 procent) gevolgd door endodontische onderdelen (9 procent). Het aspireren en inslikken gebeurde vaker bij patiënten tussen respectievelijk 60-79 en 10-19 jaar. Er waren meer voorvallen met mannelijke dan met vrouwelijke patiënten. De resultaten laten zien dat in het geval van aspireren onmiddellijke behandeling vereist is, aangezien het merendeel van deze gevallen heeft geleid tot endoscopie of zelfs chirurgie. In het geval van inslikken werd de patiënt echter geobserveerd tot het vreemde voorwerp was uitgescheiden.

De onderzoekers concluderen dat aspiratie of het inslikken van voorwerpen, waaronder instrumenten, materialen of zelfs tanden, gedurende tandheelkundige ingrepen relatief ongewoon is. Toch is het de op een na meest voorkomende reden voor aspiratie van een vreemd voorwerp in de longen. Casus moeten daarom zorgvuldig worden gedocumenteerd om te kunnen voorzien in adequate informatie voor behandeling en preventie in de toekomst. De onderzoekers vonden echter een aantal van de dossiers incompleet, zelfs sommige die waren samengesteld door ervaren tandheelkundige professionals. Deze dossiers maakten geen melding van waar de procedure werd uitgevoerd, de positie van het element, mogelijke oorzaken en andere belangrijke variabelen.

De studie, getiteld ‘Thorough documentation of the accidental aspiration and ingestion of foreign objects during dental procedure is necessary: Review and analysis of 617 cases’, werd online gepubliceerd in het tijdschrift Head and Face Medicine. Het werd uitgevoerd aan de Fourth Military Medical University in Xi’an City in China.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *