Poznawanie ludzkiego genomu otwiera drzwi do wielkich tajemnic procesów gojenia i regeneracji

Search Dental Tribune

Poznawanie ludzkiego genomu otwiera drzwi do wielkich tajemnic procesów gojenia i regeneracji

Prof. Andrzej Wojtowicz oraz prof. Myron Nevins z żoną.
Andrzej Wojtowicz i Witold Tomkiewicz

Andrzej Wojtowicz i Witold Tomkiewicz

śro. 1 czerwca 2016

ratować

W czasie swojej świątecznej wizyty w USA prof. Andrzej Wojtowicz, Redaktor Naczelny _implants spotkał się ze swym przyjacielem prof. Myronem Nevinsem w jego domu w Boca Raton na Florydzie, by omówić kwestie najnowszych wspólnych badań oraz plany wykładowe w Polsce. Przy tej okazji prof. Wojtowicz zadał prof. Nevinsowi kilka kluczowych pytań. Odpowiedzi na nie dają obraz zarówno współczesnej implantologii, jak i kierunków jej rozwoju na przyszłość, widzianych z perspektywy najwybitniejszego, żyjącego światowego autorytetu w zakresie procedur regeneracyjnych w nowoczesnej implantologii.

Andrzej Wojtowicz: Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Twojego domu w Boca Raton. Niedawno widzieliśmy się w Polsce – w maju zeszłego roku na XI Kongresie OSIS w Jachrance, gdzie wygłosiłeś wykład i zaprosiłeś wspaniałych pozostałych wykładowców z USA i Europy. W czerwcu tego roku przylatujesz do Polski ponownie, tym razem do Krakowa na Kongres Camlog. O czym będziesz tam mówił podczas swojego wykładu?

Myron Nevins: Poruszę ten sam temat, co na Kongresie OSIS: przyczep łącznotkankowy do powierzchni implantu, co może być największym osiągnieciem w implantologii w tym stuleciu. Zarówno lekarze klinicyści, praktycy, jak i pacjenci będą wykorzystywać ten mechaniczny przyczep włókien kolagenowych do laserowych żłobień laser-lok.

I will give the same lecture as I did at the Congress. Soft tissue attachment to the implant surface which may be the most significant achievement in implantology in this century. Patients and clinicians will continue to benefit from the mechanical attachment of collagen fibers to the laser loc finish.

W zeszłym roku, na IDS, podczas wieczoru organizowanego przez Dental Tribune International z udziałem tzw. Channel 3 otrzymałeś po raz pierwszy doroczną nagrodę im. P. I. Branemarka. Czym jest ta nagroda i dlaczego właśnie Ty ją dostałeś?

Channel 3 to prestiżowy klub skupiający branżowych liderów w biznesie i badaniach naukowych. Z P. I. Branemarkiem byliśmy przyjaciółmi, więc bardzo doceniam tę nagrodę przyznaną mi w uznaniu całokształtu badań i osiągnięć w zakresie procedur osteogenicznych, szczególnie z rekombinowanymi BMP-2 i czynnikami płytkopochodnymi oraz tego ostatniego – przyczepu łącznotkankowego do powierzchni implantu.

This is a prestigious recognition by leaders of both the implant industry and research community. P. I. and I were friends so I greatly appreciated the award for my overall research achievements on osteogenic procedures with BMP-2 and platelet derived growth factor and with the soft tissue attachment to the implant.

Przez lata prowadziłeś badania implantów, regeneracji kości i tkanek miękkich. Z tej perspektywy czasowej. Co z perspektywy czasu, Twoim zdaniem, w tej dziedzinie jest największym odkryciem?

Odkrycie i wykorzystanie zjawiska osteointegracji zaprezentowane przez Branemarka na zawsze diametralnie zmieniło na korzyść pacjentów planowanie leczenia stomatologicznego. Potem poznaliśmy rolę czynników wzrostu i zaczęliśmy je stosować w postaci rekombinowanej, przez co zwiększamy możliwości regeneracji kości, tkanek miękkich i całych kompleksów tkankowych, jakim jest przyzębie, by ratować naturalne uzębienie.

The discovery and presentation of osseointegration by Branemark changed dental treatment planning with signifiant benefits for patients.
The possibilities of soft and hard tissue regeneration has been enhanced by the use of recombinant growth factors and offer the possibility of
periodontal regeneration to save the natural dentition.

Bardzo często gościsz w Europie na kongresach, masz wielu europejskich przyjaciół. Jakie widzisz różnice pomiędzy USA a Europą, jeśli chodzi o stomatologię w ogóle i szczególnie, jeśli chodzi o implanty i regenerację tkanek?

Największa różnica widoczna jest w dostępności higienistek stomatologicznych w USA i w Europie. To pogarsza możliwości kontroli zapalnych stanów okołozębowych i okołoimplantowych. Wielki postęp w procedurach regeneracyjnych został zaprezentowany przez czołowych klinicystów z USA i Europy na cały świat. W USA mamy dostępny szeroki zakres produktów regeneracyjnych, a za to w Europie, wydaje mi się, lepiej rozwinięta jest technologia protetyczna.

There is a significant difference in the availability of dental hygienists between the U.S. and many countries in Europe. This compromises the control of periodontal inflammation and implant inflammation. Great advances have been demonstrated by superior clinicians in both the US and Europe and, for that matter, throughout the world in regenerative procedures. The availability of a larger armamentarium of regenerative products is available in the US. I believe that Europe has a much stronger development of prosthetic technology.

W czerwcu 2014 r. uczestniczyłem w genialnym kursie dotyczącym badań naukowych, który zorganizowałeś z Bill’em Gianobile na Harvardzie. Prezentowane były wyniki najnowszych badan z czynnikami wzrostu i badań genetycznych prowadzonych w celu regulacji metabolizmu kości małymi peptydami. To pewnie najbliższa przyszłość. Co uważasz obecnie za technologiczny „state of the art.” w implantologii i regeneracji?

Nastał wiek stomatologii cyfrowej (digital dentistry), w którym sukces opiera się na precyzji. Jest pewne, że będą ulepszenia w tej dziedzinie. Z kolei poznawanie ludzkiego genomu otwiera drzwi do wielu wielkich tajemnic procesów gojenia i regeneracji.

This is the age of digital dentistry moving us towards precision based results. It is clear that improvements will continue in this field. The
knowledge of the human gnone has opened the door to many signifiant mysteries relative to healing and regeneration.

Czego zatem możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?

Stale prowadzone są badania, z których płynie wiedza, co pozwala na ulepszenia w dziedzinie implantów i regeneracji. Przyszłość stomatologii zależy od procesu kształcenia i edukacji studentów, z naciskiem na uczenie ich i nadzorowanie wykonywanych przez nich procedur klinicznych. Oczywiście, musi to być uzupełniane możliwościami kształcenia podyplomowego.

There is continual new research and information that will improve regeneration and dental implants. The future of dentistry relates to the
educational process and the clinical supervision of procedures by students. Of course, this will be supplemented by continuing education
avaiability.

Opracowanie i tłumaczenie: dr Witold Tomkiewicz, Dyr. OSIS ds. Edukacji i Kontaktów z Zagranicą.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement