Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 1.deo

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dr. Gianluca Plotino, Dr. Nicola M. Grande & Prof. Gianluca Gambarini, Italija

By Dr. Gianluca Plotino, Dr. Nicola M. Grande & Prof. Gianluca Gambarini, Italija

Sat. 19. November 2016

save

Glavna kauzativna uloga mikroorganizama u patogenezi oboljenja pulpe i periapikalnog dela zuba je poznata i dokazana.1 Glavni zadatak endodontske terapije je dezinfekcija celokupnog sistema kanala korena zuba, koja zahteva eliminaciju mikroorganizama i prevenciju ponovne infekcije tokom i nakon završenog endodontskog lečenja. Ovaj cilj je moguće ostvariti putem hemijskog i mehaničkog čišćenja tj. upotrebom mehaničkih sistema uz hemijska sredstva za irigaciju.

 

STANDARDNI ENDODONTSKI PROTOKOL ZA IRIGACIJU KORENA ZUBA


Natrijum hipohlorit

Natrijum hipohlorit (NaOCl) je najčešće upotrebljavano sredstvo za irigaciju u endodonciji zahvaljujući antibakterijskim svojstvima koja poseduje.2 NaOCl se upotrebljava već tokom faze instrumentacije da bi se produžilo vreme delovanja unutar kanala korena zuba što je duže moguće i dok ne dođe do hemijskih promena NaOCl do čega dolazi prilikom prisustva drugih hemijskih supsatnci.3Efektivnost ovog sredstva za ispiranje zavisi od koncentracije, temperature, pH vrednosti i uslovima pod kojim se čuva.3 Zagrejan rastvor NaOCl (45–60 °C) i veće koncentracije (5–6%) bolje prodiru u tkivo.2 Međutim, što je veća koncentracija veća je opasnost od potencijalno teške reakcije ukoliko rastvor greškom prođe u periapikalno tkivo.4 U cilju sprečavanja ovakvih komplikacija preporučuje se upotreba specijalno dizajniranih endodonstkih igala za irigaciju i tehnika injekcije irigansa bez pritiska.5
 

EDTA
Glavni nedostatak NaOCl je što ne uklanja razmazni sloj. Iz tog razloga se preporučuje korišćenje kombinacije NaOCl sa EDTA (ethilen diamin tetraacetat).2 EDTA deluje tako da dekomponuje neorgansku komponentu debrisa unutar kanala. Koncentracija EDTA koja se upotreblajva je 17%. Zbog toga što EDTA smanjuje antibakterijsko delovanje appears NaOCl, ova dva irigansa ne bi trebalo da se nađu u kanalu korena zuba istovremeno.6 Preporučuje se da se NaOCl aplikuje tokom mehaničke preparacije, a da se EDTA aplikuje dva minuta nakon završetka faze preparacije kanala korena zuba da bi hemijskim putem u potpunosti uklonio neorganski debris i razmazni sloj sa zidova kanala korena zuba.

Ultrazvučna aktivacija NaOCl
Upotreba ultrazvuka tokom i nakon faze preparacije kanala korena zuba može da dovede do poboljšaja dezinfekcije. Raspon frekvencija na ultrazvučnom aparatu treba da bude između 25 and 40 kHz.7 Efektivnost upotrebe ultrazvuka u endodontskoj irigaciji je determinisana sposobnošću ultrazvuka da proizvodi kavitacije i provodi zvuk. Kavitacije su minimalne i ograničene su na vrh instrumenta, dok je provođenje zvuka značajnija osobina.7Ultrazvuk pravi mehuriće od pozitivnih i negativnih molekula aplikovane tečnosti sa kojom dolazi u kontakt. Ti mehurići postaju nestabilni, kolabiraju i dovode do implozije slične vakuumskoj dekompresiji što dovodi do oslobađanja energije koja je odgovorna za efekat čišćenja kanala korena. Naučno je dokazano da ultrazvučna aktivacija NaOCl značajno poboljšava efekat čišćenja sistema kanala korena zuba usled povećanja protoka i antibakterijskog delovanja irigansa, kao i efekat uklanjanja organskog i neorganskog debrisa sa 10zidova kanala korena.7Preporučuje se ultrazvučna aktivacija NaOCl u trajanju od 30 do 60 sekundi po kanalu korena, i to u tri ciklusa od po 10–20 sekundi (svaki put koristiti novu količinu irigansa), i smatra se da je to vreme dovoljno da bi se dobili čisti kanali na kraju faze preracije (Slike 1 & 2).7 Ultrazvuk je manje efektivan u slučaju aktivacije EDTA, iako ipak dovodi do boljeg uklanjanja razmaznog sloja.7 Akumulacija debrisa, stvorenog mehaničkom obradom kanala korena, u nedostupnim delovima može se sprečiti ultrazvučnom aktivacijom NaOCl tokom faze mehaničke preparacije.8 Naime, preporučuje se kontinuirana irigacija uz ultrazvučnu aktivaciju i najbolje je rad sa iglom koja se aktivira ultrazvukom. Ovom metodom se istovremeno irigans aplikuje u kanal i aktivira ultrazvukom.9

Hlorheksidin
Završno ispiranje sa 2%-tnim rastvorom hlorheksidina (CHX) nakon ispiranja sa NaOCl (za uklanjanje organske komponente) i sa EDTA (za eliminaciju razmaznog sloja) preporučuje se za postizanje dobrih rezultata kod perzistirajućih infekcija. Upotreba CHX se preporučuje zbog njegovog širokog spektra delovanja.10 Ipak, treba imati u vidu da se delovanje CHX umanjuje interakcijom između NaOCl i CHX, kojom se stvaraju produkti koji dovode do diskoloracije zuba i precipitati koji mogu da budu potencijalno mutageni. Iz tog razloga CHX ne bi trebalo da se aplikuje istovremeno ili odmah nakon aplikacije NaOCl.11 TInterakcija ova dva irigansa se može sprečiti ili minimizirati imedijatnim ispiranjem kanala sa čistim alkoholom, fiziološkim rastvorom ili destilovanom vodom.12
 

Napomena: Literatura dostupna kod izdavača

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *