Nieuw KNMT-bestuur tekent zich af

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Het beoogde nieuwe KNMT-bestuur, met van links naar rechts: Henk Donker, Wolter Brands, Dedan Schmidt en Richard Kohsiek. (foto: KNMT)
Ben Adriaanse

By Ben Adriaanse

Tue. 24. May 2016

save

NIEUWEGEIN – Wolter Brands wordt vermoedelijk de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Dat maakte de beroepsvereniging op haar website bekend. De overige kandidaten voor het bestuur zijn Henk Donker (penningmeester), Richard Kohsiek (lid) en Dedan Schmidt (lid). Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 23 juni kunnen leden stemmen over het voorgedragen bestuur.

Het bekendmaken van de kandidaten volgt op een lange sollicitatieprocedure, waarbij in totaal 17 kandidaten op gesprek zijn geweest. Volgens de sollicitatiecommissie is het cruciaal dat “leden zich weer gaan herkennen in het gevoerde beleid en zich daardoor meer betrokken voelen bij de vereniging.” Opvallend is dat een van de bestuursleden, Dedan Schmidt, geen tandarts is maar een bestuurskundige achtergrond heeft. Hiermee volgt de commissie de wens van de AV om iemand aan te stellen die “toegevoegde waarde heeft in termen van een bredere visie en de inbreng van andersoortige kennis.” Om een niet-tandarts zitting te geven in het bestuur dienen overigens wel de statuten te worden gewijzigd.

Het vervangen van het voltallige bestuur is een unicum in de geschiedenis van het KNMT. Door groeiende onvrede over de bestuurlijke opzet van de vereniging groeide de afgelopen tijd de wens tot verandering. Volgens de KNMT gaat het nieuwe bestuur “meer besturen dan nu het geval is en minder uitvoeringstaken verrichten.” De uitvoeringstaken worden ondergebracht bij het KNMT-bureau. De leden worden op hun beurt directer bij het beleid betrokken via kleinschalige netwerken binnen de huidige afdelingen, zoals kringen, IQual-groepen en waarneemgroepen, schrijft de vereniging.

Wolter Brands, de beoogd voorzitter, is tandarts algemeen practicus in Vaassen en tevens hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Behalve als tandarts werkt Brands, afgestudeerd jurist, als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland. Hij zal het stokje overnemen van Hendrike van Drie, die momenteel ad interim de functie van voorzitter bekleedt na het terugtreden van Aad van der Helm eind vorig jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *