Mondzorgconsumptie stijgt licht bij volledige dekking in basispakket

Search Dental Tribune

Mondzorgconsumptie stijgt licht bij volledige dekking in basispakket

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 30 augustus 2016

save

DEN HAAG – Onder linkse politici klinkt regelmatig de roep om mondzorg niet alleen voor jongeren tot 18 jaar, maar voor elke Nederlander vanuit het basispakket van de zorgverzekering te vergoeden. Daarom verzocht recentelijk minister Schippers van VWS het Centraal Planbureau (CPB) om het effect van een dergelijke beleidswijziging door te rekenen. Het resulterende CPB-rapport leverde verrassende inzichten en cijfers op.

Uitgaven aan mondzorg stijgen
Het CPB vermeldt in het rapport de mondzorguitgaven over de afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat de totale uitgaven jaarlijks stijgen: van 2.673 miljoen euro in 2013 tot 2.743 miljoen in 2014 en 2.755 miljoen in 2015. Deze toename is deels toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. Ruim een kwart van de mondzorguitgaven wordt opgebracht door de verzekerde zorg.

Het aan iedereen vergoeden van mondzorg vanuit het basispakket zou het Rijk jaarlijks 1,9 miljard euro extra kosten, rekent het CPB voor. Tegelijkertijd dalen de privaat opgebrachte uitgaven met 1,7 miljard. De resterende 0,2 miljard staat voor een verwachte toename in mondzorgconsumptie.

Eigen risico bepalend
Niet elke volwassene zal in een dergelijke situatie meer mondzorg gaan gebruiken, stelt het Planbureau. Verzekerde mondzorg zal immers vallen onder het eigen risico en dient voor verzekerden die weinig zorg consumeren dus alsnog zelf betaald te worden. Het CPB verwacht dat Nederlanders die hun eigen risico al opgebruikt hebben, eerder geneigd zullen zijn mondzorg te consumeren. Wie zijn eigen risico niet opgebruikt heeft en momenteel een aanvullende verzekering voor tandheelkundige zorg heeft, zal juist minder snel een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist brengen.

Het CPB verwacht verder dat in het basispakket verzekerde mondzorg zou leiden tot een tijdelijke inhaalvraag. Dit effect is niet gekwantificeerd in de cijfers. Indien mondzorg in het basispakket wordt uitgezonderd van het eigen risico, zou de vraag naar mondzorg sterker stijgen, besluit het Planbureau.

De KNMT stelde in een reactie op het rapport er geen voorstander van te zijn mondzorg generiek in het basispakket op te nemen. De vereniging stelt meer te zien in doelgroepgerichte maatregelen, zoals meer aandacht voor collectieve voorlichtingsprogramma’s en gerichte financiële maatregelen die de toegankelijkheid van de tandarts voor lagere inkomens en ouderen verbeteren. Alle mondzorg naar het basispakket verplaatsen zou immers vooral voor deze twee groepen positieve effecten bieden.

Het volledige CPB-rapport is te raadplegen op http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-20juni2016-Doorrekening-mondzorg_0.pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement