Implantaatgedragen prothese krijgt procentuele eigen bijdrage

Search Dental Tribune

Implantaatgedragen prothese krijgt procentuele eigen bijdrage

Marieke Epping

Marieke Epping

zo. 29 mei 2016

Bewaar

DEN HAAG – De vaste eigen bijdrage voor een implantaatgedragen prothese wordt per 1 januari vervangen door een procentuele bijdrage. Dat heeft minister Schippers van VWS per brief laten weten aan de Tweede Kamer. Voor een implantaatgedragen prothese in de onderkaak wordt de eigen bijdrage tien procent, in de bovenkaak acht procent. Hierdoor moet voorkomen worden dat de implantaatgedragen prothese voor patiënten ‘goedkoper’ is dan een gewone prothese, waarvoor de eigen bijdrage van 25% wordt gehandhaafd.

Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nu een vaste eigen bijdrage van 125 euro. Voor normale gebitsprothesen geldt echter een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten. Hierdoor komt het regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese en er dus vaker voor deze duurdere oplossing wordt gekozen. Door ook de eigen bijdrage voor de implantaatgedragen prothese op een percentage van de totale kosten te stellen, wil de minister deze situatie beëindigen.

De minister voert op voorspraak van het Zorginstituut Nederland (ZIN) ook een eigen bijdrage van 10% van de kosten in voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen. Volgens de minister gaat het daarbij om maximaal 45 euro. Daarnaast wordt er een aanpassing gedaan voor adolescenten. Verzekerden tot 18 jaar hebben onder omstandigheden recht op fronttandvervanging met implantaten. Dit recht wordt vanaf 1 januari 2017 verlengd tot en met het 22e levensjaar, indien een snij- of hoektand niet is aangelegd of voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan als gevolg van een ongeval.

De KNMT reageert positief op het besluit van minister Schippers. Volgens de tandartsorganisatie komt hiermee een eind aan de vreemde situatie dat de patiënt minder hoeft te betalen voor een duurdere behandeling, terwijl de vergoeding voor de implantaatgedragen prothese in de basisverzekering blijft. Wel plaatst de organisatie een kanttekening bij het besluit tot verhoging van de grensleeftijd voor fronttandvervanging. Bij sommige patiënten is de kaak namelijk pas rond het 25ste jaar volledig uitgegroeid, dus de KNMT had liever gezien dat de nieuwe grens niet op 22, maar op 25 jaar werd gesteld.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement