12. Sympozjum CEIA

Search Dental Tribune

12. Sympozjum CEIA

Beata Czekaj

Beata Czekaj

śro. 16 listopada 2016

ratować

W ostatni weekend października (28-29.10.2016 r.) w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 12. Międzynarodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA). 2-dniowy cykl wykładów dotyczył zagadnień z zakresu regeneracji, estetyki, leczenia z wykorzystaniem implantów, stomatologii cyfrowej oraz ekonomii prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się wykładem dr. hab. Piotra Majewskiego, w którym autor przedstawił procedury rekonstrukcji i regeneracji wyrostka zębodołowego. Podkreślił, że powodzenie wykonywanego zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza w aspekcie miejsc estetycznych, zależy nie tylko od rodzaju zabiegu, ale także wybranego materiału i techniki.

Problematykę procedur minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym skróconym czasie leczenia podjął dr n. med. Francesco Amato, w 2 dynamicznie i charyzmatycznie prowadzonych wykładach. Zademonstrował kilka złożonych przypadków, w których za pomocą superkrótkich implantów i orientacji na biologicznych możliwościach pacjenta, z powodzeniem i w sposób przewidywalny zastąpił kilkuetapowe procedury chirurgiczne jedną, oszczędzając czas i koszty, a co najważniejsze – zapewniając wysoką jakość estetyki w przednim odcinku. Dzień zakończony został wykładem prof. dr hab. Marzeny Dominiak na temat zarządzania tkanką miękką i kością wokół zębów i implantów na podstawie wieloośrodkowych międzynarodowych badań randomizowanych w obserwacji długo- i krótkoterminowej.
Drugi dzień sesji wykładowej zainicjował Wojciech Baranowicz – ekonomista i dyrektor finansowy w dużym gabinecie stomatologicznym, opowiadając o tym, na co należy zwrócić uwagę w rozwijaniu i optymalizacji działalności biznesowej, jaką jest klinika stomatologiczna.

Kolejny wykład poprowadził dr Jan-Frederik Güth, prezentując nowe cyfrowe rozwiązania dla skanowania wewnątrzustnego i stomatologii cyfrowej (Zfx). Po krótkiej przerwie dr n. med. Stavros Pelekanos poprowadził wykłady na temat przygotowania otocznia implant pod profil wyłaniania wraz z planowaniem rehabilitacji implantologicznej w bezzębnej żuchwie i szczęce. Wykładowca przedstawił szereg przypadków klinicznych, na podstawie których uzasadnił znaczenie właściwej diagnozy warunków kostnych, tkanek miękkich i okołozębowych w umiejętności prognozowania efektów estetycznych w procesie pełnej odbudowy. Zwrócił również uwagę na fakt, że długotrwały efekt kliniczny mogą zapewnić wyłącznie systemy implantologiczne długo obecne na rynku.

Nieodłączną częścią Sympozjum jest CEIA Evening. Jak co roku, miejsce i charakter imprezy były zachowane w tajemnicy prawie do końca. Wieczór upłynął w wyjątkowej atmosferze Krainy Czarów w towarzystwie Alicji, Kapelusznika, Kota i Królika. Gratulujemy wyróżnionym nagrodą „Platinum Award 2016” oraz kończącym programy podyplomowe: Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA i Autorskie Curriculum Implantologiczno-Periodontologiczne prof. Markusa Hurzelera.
Atutem corocznych spotkań organizowanych pod patronatem naukowym dr. hab. Piotra Majewskiego i zrealizowanych przez Dental Depot Wasio jest wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów i wyjątkowe wieczory. Spotkania dają realną szansę na poszerzenie wiedzy i możliwość poznania aktualnych trendów, problemów i wyzwań związanych z implantoprotetyką.

Już dziś organizatorzy zapraszają na 13. Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii, które odbędzie się 13 października 2017 r. Spotkanie będzie wyjątkowe nie tylko ze względu na datę: piątek 13, ale również ze względu na poruszane tematy: niepowodzenia w implantoprotetyce, zabiegi i techniki pracy o podwyższonym ryzyku, zarządzanie komplikacjami, unikanie niepowodzeń.
Więcej informacji na: www.ceia.pl oraz: www.dental-depot.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement