Zeker zes onbevoegde tandartsen werkzaam in 2015

Search Dental Tribune

Zeker zes onbevoegde tandartsen werkzaam in 2015

Marieke Epping

Marieke Epping

di. 24 mei 2016

Bewaar

HILVERSUM – Vorig jaar kwamen bij de inspectie zes officiële klachten binnen over, naar later bleek, onbevoegd werkende tandartsen. Dat meldde RTL Nieuws deze week. De tandartsen hadden een diploma uit het buitenland dat in Nederland wettelijk niet erkend wordt, of hebben zelfs helemaal geen vakopleiding gevolgd.

De ongediplomeerd werkende tandartsen werden ‘ontdekt’ door een klacht over hun werkwijze bij de klachtencommissies van de ANT en KNMT. Het is niet duidelijk of de tandartsen over wie is geklaagd hun vak nog uitoefenen. Om privacyredenen mag de klachtencommissie dat niet bekendmaken. Beide organisaties gaan ervan uit dat dit slechts het topje van de ijsberg is, omdat er lang niet over elke 'niet-tandarts' geklaagd wordt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevestigt de klachten. “In 2014 werd al opgemerkt dat relatief veel klachten over de mondzorg betrekking hadden op mensen die mogelijk onvoldoende zijn opgeleid voor de door hen uitgevoerde taken,” meldt een woordvoerder aan RTL Nieuws. “Ook in 2015 kwamen naar verhouding veel klachten binnen over mogelijk titelmisbruik door een beroepsbeoefenaar. De Wet BIG geeft hiervoor de ruimte, maar wel onder strikte voorwaarden.”

De IGZ-woordvoerder refereert naar het zogenaamde ‘verlengde arm’-principe dat in de Wet BIG is vastgelegd. Iemand die zichzelf bevoegd en bekwaam acht én van wie een BIG-geregistreerde tandarts dit ook vindt, mag in Nederland het beroep van tandarts uitoefenen. Dit moet dan wel onder toezicht van de BIG-geregistreerde tandarts gebeuren, en de patiënt moet op de hoogte zijn dat de behandelaar geen tandarts is. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes zei in een reactie bij RTL Nieuws dit “onbegrijpelijk” te vinden. “Het gaat hierbij over boren, diagnoses stellen en het bepalen of een röntgenfoto noodzakelijk is,” aldus Vaartjes. “De regels moeten worden aangepast zodat je deze gespecialiseerde handelingen niet zomaar mag delegeren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet dit samen met de brancheorganisaties aanpakken.”

Ook de IGZ hekelt de ruimte die de Wet BIG biedt. “De Wet geeft de beroepsgroep de ruimte om nadere invulling te geven aan de zorgkwaliteit, maar die invulling is in veel gevallen nog onvoldoende gegeven, volgens de woordvoerder. “Dat geeft individuele tandartsen te veel de ruimte om dat naar eigen inzicht te regelen. Deze ruime interpretatie baart de inspectie zorgen en bemoeilijkt bovendien de handhaving.” De inspectie zegt al in gesprek te zijn met de beroepsgroep om de regels te verhelderen.
(bron: RTL Nieuws)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement