Vijf jaar all-in garantie overtreft origineel-op-origineel

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Global Dental Science

By Global Dental Science

Tue. 29. November 2016

save

Het kunnen afdekken van risico’s en de daaraan gekoppelde garanties zijn belangrijke factoren voor een behandelaar bij de keuze van leveranciers voor implantaten, suprastructuren en overkappingsprotheses.

De basisdoelstelling van de behandelaar en zorgverzekeraar is dat er gestreefd wordt naar een hoge kwaliteit van zorg. Daarom is er bij implantaatgedragen protheses met suprastructuur de ‘origineel-op-origineel’-voorwaarde opgesteld. Het risico dat de garantie op de implantaten vervalt bij niet-originele componenten, heeft geresulteerd in onduidelijkheid en angst bij behandelaren, die doorwerkt in de keten.

Haalbaarheid in de praktijk
Er zijn veel voorbeelden te noemen waarbij het in de realiteit niet mogelijk is te kiezen voor ‘origineel-op-origineel’. Bijvoorbeeld wanneer er een combinatie van meerdere implantaatmerken geplaatst is, waar een suprastructuur op gemaakt dient te worden. Om dergelijke behandelkeuzes gemakkelijker te maken, levert AvaDent nu vijf jaar garantie op de XCL-prothese, -suprastructuur en -implantaten. Daar waar de ‘origineel-op-origineel’-leveranciers alleen de implantaten en de suprastructuur dekken, gaat AvaDent hiermee een stap verder.

Digital Positioning Technology
Supra Solutions en AvaDent Digital Dental Solutions hebben een unieke afgestemde digitale workflow. Door de digitalisering van de prothese kan het design van de suprastructuur worden afgestemd op die van de prothese en de implantaten. Het geheel past perfect door gebruik van de gepatenteerde Digital Positioning Technology (DPT). Hierdoor is de kans op spanning tussen alle facetten nihil. De behandelaar ontvangt de suprastructuur en prothese met gefixeerde ruiters tegelijkertijd, zodat alles in één zitting nauwkeurig kan worden geplaatst.

De volledige gefreesde XCL-prothese is tot acht maal sterker. Mede daardoor kan er vijf jaar garantie op al deze producten worden gegeven, iets wat naadloos aansluit op de wens van zowel behandelaar als zorgverzekeraar. Daarnaast geeft de garantie een enorm vertrouwen richting de patiënt.

Machtiging vijf jaar all-in garantie
AvaDent overtreft de ‘origineel-op-origineel’-voorwaarde, wat inmiddels ook diverse zorgverzekeraars hebben geconstateerd. Zij verlenen daarom voor de AvaDent producten een machtiging. Door de integratie van Supra Solutions in de AvaDent organisatie is er een “one-stop-shop”-leverancier ontstaan voor alle uitneembare en vaste prothese oplossingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *