Strefa Wiedzy i Innowacji w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym

Search Dental Tribune

Strefa Wiedzy i Innowacji w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym

fot.: www.umed.pl/ Uroczyste otwarcie Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pon. 30 maja 2016

save

W budynku biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otwarto Strefę Wiedzy i Innowacji. Znalazł się w niej nie tylko księgozbiór uczelni, ale także jednostki zajmujące się zarządzaniem projektowym i innowacjami. Wartość inwestycji to 19 mln zł.

„W wyremontowanym siłami uczelni budynku dawnej biblioteki mieści się obecnie Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Inkubator Przedsiębiorczości oraz uczelniane archiwum. Sama biblioteka po modernizacji nie odbiega poziomem od standardu światowego, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób jej funcjonowania” – podkreślił rektor łódzkiego UM prof. Paweł Górski.

Metamorfoza, jaką w ciągu ostatniego roku przeszedł budynek biblioteki, polega nie tylko na rewitalizacji wnętrza i wyposażenia, ale także na nadaniu mu nowych funkcji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe stało się m.in. samodzielne wypożyczanie przy pomocy kiosków, zamawianie książek do książkomatu oraz zwroty do wrzutni i na półkę szybkich zwrotów. Powstały strefy do nauki indywidualnej i grupowej. Użytkownicy mają m.in. dostęp do komputerów stacjonarnych, samoobsługowych kopiarek i drukarek. Dostęp do bibliotecznej części gmachu jest całodobowy.

„Zebraliśmy doświadczenia na kampusach biomedycznych uczelni na Zachodzie. Wynika z nich, że technologia Gutenberga staje się nieaktualna, zaś wymiana wiedzy w obszarze nauk medycznych jest tak błyskawiczna, że tylko elektroniczny dostęp gwarantuje efektywność – i to uwzględniliśmy w naszym projekcie” – zaznaczył kanclerz UM Jacek Grabowski. Jak wyjaśnił kanclerz, w Strefie Wiedzy i Innowacji ma odbywać się zarządzanie projektowe uczelni, stąd dużo przestrzeni do spotkań projektowych w małych grupach. „Pierwsze spotkania w sprawie projektów realizowanych z innymi uczelniami, instytutami badawczymi i jednostkami samorządu terytorialnego już się tu odbyły” – dodał.

W Strefie Wiedzy i Innowacji znalazły swoje miejsce jednostki zarządzające wiedzą w oraz o uczelni, zarządzające projektami m.in. interdyscyplinarnymi i badawczo rozwojowymi. Przeniesione do niej Centrum Innowacji i Transferu Technologii specjalizuje się m.in. w komercjalizacji i rozwijaniu współpracy z biznesem, natomiast Inkubator Przedsiębiorczości nastawiony jest na wspieranie działalności gospodarczej środowiska akademickiego i udostępnianie przestrzeni dla start-up’ów.

Strefa Wiedzy i Innowacji to pierwszy etap realizacji projektu BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji. Jest to wspólna inicjatywa Instytutu Biologii Medycznej PAN, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego U.M. w Łodzi. BRaIn wykorzystuje model trójkąta wiedzy i innowacji, łącząc badania, edukację i biznes w strategicznych dla woj. łódzkiego specjalizacjach z obszaru medycyny, farmacji i kosmetyków. Wartość projektu to 250 mln zł.

W obszarze Strefy znajduje się również siedziba konsorcjum EIT Health Poland – platformy współpracy międzynarodowej w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

źródło PAP - Nauka w Polsce
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement