“Stille stelselwijziging voorkomen door tandartsen”

Search Dental Tribune

“Stille stelselwijziging voorkomen door tandartsen”

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 14 juni 2016

Bewaar

HOUTEN – Vorige week uitten tandartsen in de landelijke media hun zorgen over de gevolgen van de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg. Zowel ANT (met een ‘brandbrief’) als KNMT drongen er bij minister Schippers van VWS op aan de stelselwijziging te heroverwegen. De acties bleven niet zonder effect: de kwestie zal pas na het zomerreces in de Tweede Kamer worden besproken, waardoor de wetswijziging in elk geval niet – zoals gepland – in juni zal plaatsvinden.

De afgelopen maanden bereidde het ministerie van VWS een veelbesproken aanpassing van de Wet BIG voor. Mondhygiënisten zouden daarbij formeel de bevoegdheid krijgen om zelfstandig, dus zonder opdracht van een tandarts, handelingen te verrichten op het gebied van verdoven, het boren van primaire cariës en het indiceren en diagnosticeren van röntgenfoto’s. Volgens de ANT was sprake van een “stille wetswijziging,” aangezien branche- en beroepsorganisaties onvoldoende geconsulteerd zouden zijn.

De beroepsverenigingen voor tandartsen zijn tevreden met het uitstel. “Met deze maatregelen wordt de deur wagenwijd opengezet voor ontwikkelingen die niet in het belang van de mondzorg en de Nederlandse consument zijn, zoals stijgende kosten op macroniveau, overbehandeling, nadruk op herstel in plaats van preventie en verwarring bij patiënten. De organisatie van de mondzorg onder één dak is essentieel voor de kwaliteit,” aldus de ANT.

De KNMT uit vergelijkbare bezwaren en onderstreept tevens de belangrijke rol die de mondhygiënist op andere terreinen speelt. Waarnemend voorzitter Hendrike van Drie: “Wij vinden dat de regie over de mondzorg bij de tandarts moet blijven. Mondhygiënisten moeten zich blijven toeleggen op het voorkomen van problemen in de mond. Juist daar is gezondheidswinst te boeken: bij het voorkomen van gaatjes in plaats van het behandelen ervan.”

Niet iedereen is gelukkig met het uitstel. De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) noemt het in het NOS Journaal “jammer” dat de ANT een brandbrief naar de Kamer heeft gestuurd en herkent zich niet in het beeld dat de taakherschikking de mondzorg plotseling en ‘in stilte’ door de strot wordt geduwd. “Mondhygiënisten worden al sinds 2006 opgeleid om primaire cariës te behandelen en zijn daarmee functioneel zelfstandig bevoegd, al is er tot op heden een opdracht van de tandarts nodig,” aldus Ellen Bol-van den Hil, directeur van de NVM.

(bronnen: ANT, KNMT, NOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement