NVT kiest nieuwe naam en reikt twee prijzen uit

Search Dental Tribune

NVT kiest nieuwe naam en reikt twee prijzen uit

Loes Raats

Loes Raats

zo. 13 november 2016

Bewaar

ALMKERK – De NVT WTA Hamer Duyvenszprijs is op 14 november uitgereikt aan dr. Yvonne de Waal (UMCG) voor haar proefschrift over peri-implantaire infecties. De wetenschappelijke onderscheiding wordt, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT), eenmaal per jaar toegekend. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de NVT werd tevens oud-ACTA-student Martijn van Leeuwen gelauwerd met de NVT TP Masterscriptieprijs. Last but not least besloot de vereniging tot een nieuwe naam: de NWVT.

Van de Waal heeft de prijs ontvangen vanwege de relevantie van haar onderzoek voor de tandarts algemeen practicus. In het proefschrift wordt zowel literatuuronderzoek als klinisch onderzoek beschreven. Uit systematisch literatuuronderzoek bleek geen verschil in de samenstelling van orale microflora tussen edentate patiënten met implantaten en geïmplanteerde patiënten met nog een aantal eigen elementen. Ook kwam bij beide groepen evenveel peri-implantitis voor.

In het klinische onderzoek werden de paropathogenen in kaart gebracht die voor en na een volledige gebitsextractie in de mondholte aanwezig zijn. Sommige hiervan blijven tot maanden na de extractie in de mond aanwezig. De specifieke paropathogenen P. gingivatis, P. intermedia, T. forsythis en F. nucleatum bleken mogelijk een rol te spelen bij het ontstaan van peri-implantitis. Het extra ontsmetten van het implantaatoppervlak met chloorhexidine ná mechanische reiniging bleek geen verbetering in klinische uitkomsten te geven. Wel werden enkele prognostische factoren geïdentificeerd, die het ontstaan van peri-implantitis kunnen voorkomen of de aandoening kunnen stoppen. De mate van botverlies rondom het implantaat, of een patiënt rookt, en de ervaring van het behandelteam spelen hierin een rol.

De WTA Hamer Duyvenszprijs Leescommissie gaf aan het proefschrift van Van de Waal met veel plezier te hebben gelezen en goed nota te hebben genomen van de klinische implicaties van haar conclusies.

De masterscriptie van Van Leeuwen ging over de gezondheid van de gingiva. Een op de scriptie gebaseerd artikel werd gepubliceerd in het International Journal of Dental Hygiene, mede door een subsidie van ZonMW. Van Leeuwen is sinds 2009 al actief binnen de onderzoeksgroep Therapie & Preventie, afdeling parodontologie, waar hij werkt aan zijn promotie.

De prijzen werd voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de NVT uitgereikt. Op die vergadering werd besloten de naam van de NVT om te buigen naar de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). Er is voor de naamsverandering gekozen om “de vereniging duidelijker te kunnen positioneren en in een oogopslag duidelijk te maken dat de vereniging inhoudelijk betrokken is bij de mondzorg,” zo stelt de kersverse NWVT.
(bron: NWVT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement