Search Dental Tribune

NPCF: patiënten erg tevreden over tandarts

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Loes Raats

By Loes Raats

ma. 13 juni 2016

save

HOUTEN – Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun tandarts. Ze geven de tandarts en de tandartspraktijk gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Mondhygiënisten scoren met een 8,1 ook erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF.

Slechts 2% van de respondenten geeft de eigen tandarts een cijfer lager dan een 6 en meer dan 10% van de respondenten geeft zelfs een 10. Hendrike van Drie, waarnemend voorzitter van de KNMT, is erg blij met deze cijfers: “Het geeft aan dat patiënten zich bij hun tandarts, die ze vaak meerdere keren per jaar zien, in zeer vertrouwde handen weten.”

Uit het onderzoek van de NPCF komen ook verbeterpunten naar voren. Met name in de informatievoorziening vinden patiënten dat tandartsen en mondhygiënisten zich moeten verbeteren. Zo is bij een behandeling die meer dan 250 euro gaat kosten een prijsopgave wettelijk verplicht, maar de helft van de tandartsen geeft deze desondanks niet. “We gaan onze leden daar nogmaals uitdrukkelijk op wijzen,” belooft Van Drie. Ook willen patiënten graag meer overleg over voor- en nadelen van behandelingen en over alternatieven.

Patiënten die van tandarts wisselen geven aan soms met onverwachte behandelingen te worden geconfronteerd. Dat komt deels door verschil van aanpak tussen tandartsen onderling. Van Drie: “De oprichting van een richtlijneninstituut voor de mondzorg gaat deze behandelvariatie tussen tandartsen verkleinen. In richtlijnen wordt vastgelegd wat de best bewezen behandeling is.”

De NPCF constateert daarnaast dat lager opgeleiden minder vaak de tandarts bezoeken dan hoger opgeleiden. Ook wijst de federatie erop dat kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen, wat betekent dat (mond)zorgverleners bij deze groep extra alert moeten zijn. De KNMT herkent de problematiek bij ouderen en sociaaleconomisch zwakkere groepen en steekt daarom extra energie in het aankaarten en helpen oplossen van deze problemen.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement