“Machines zullen nooit de plaats innemen van de mensenhand”

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dr. Stavros Pelekanos (foto: Tribune CME)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Tue. 1. November 2016

save

Dr. Stavros Pelekanos is een vooraanstaand expert op het gebied van prothetiek, implantologie en esthetische tandheelkunde. Hij doceert en geeft hands-on cursussen op internationaal vlak, en maakt deel uit van de gerenommeerde faculteit van het Europe Clinical Masters Program in Esthetic and Restorative Dentistry, een certificatie-cursus uit het aanbod van het Tribune CME-programma. In dit interview gaat Pelekanos in op esthetische overwegingen rond implantologie.

Wat is vandaag de dag de rol van esthetiek in de tandheelkundige implantologie?
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was implantologie voornamelijk botgestuurd. In 1986 refereerden de Albrektsson-criteria voor een succesvolle implantatie niet eens aan esthetiek, en deze werden nog vele jaren nagevolgd. Tegenwoordig gaan tandprothetici bij het starten van de behandeling uit van achteruit plannen, waarbij ze altijd de juiste positionering van de te vervangen tand of tanden voor ogen houden.

Met de opkomst van nieuwe materialen en technieken zijn ook de verwachtingen van de patiënt over de esthetische resultaten gegroeid. Zijn deze innovaties daadwerkelijk in iedere tandartspraktijk geland?
Er zijn twee grote problemen waarmee de tandheelkundige gemeenschap in de afgelopen jaren is geconfronteerd. Zowel slechte plaatsing van implantaten als peri-implantitis zijn moeilijk op te lossen. Nu patiënten deze complicaties steeds meer gewaarworden, verwachten en eisen ze meer esthetische en voorspelbare resultaten. Nieuwe technologie, zoals CBCT, CAD/CAM-abutmentfabricage, abuments gemaakt met nieuwe zirkoniatechnieken en digitale planning, wordt al op grote schaal gebruikt in de dagelijkse tandheelkunde. Ze minimaliseren de risico’s en verbeteren de esthetiek en de workflow van de behandeling.

Hebben digitale oplossingen de manier veranderd waarop tandheelkundige restauraties en vooral volledige gebitsrestauraties in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd?
Digitale planning, intraorale digitale afdrukken en CAD/CAM-technologie hebben de implantologie echt veranderd. Allereerst is preoperatieve planning een handig hulpmiddel voor correcte implantaatplaatsing voor zowel beginnende als ervaren chirurgen. Bovendien resulteren meer conservatieve (soms flaploze) chirurgische benaderingen nu in veel minder postoperatieve zwelling, waardoor ze acceptatie van de patiënt ondersteunen. De digitale workflow in prothetiek maakt gefreesde abutmentconstructies of zelfs tanden op dezelfde dag mogelijk, terwijl CAD/CAM-labprocedures menselijke fouten terugdringen.

Wat is in uw ervaring de beste manier om een natuurlijk ogend kroonimplantaat te verkrijgen?
Ongeacht de digitale revolutie zijn de handvaardigheden van een getalenteerde tandtechnicus onontbeerlijk, met name in het geval van een enkel kroonimplantaat naast natuurlijke elementen. Machines zullen nooit de plaats innemen van de mensenhand zolang individuele evaluatie van iedere casus en de kennis van biologie en anatomie van het grootste belang is. De factoren die het succes en de natuurlijke uitstraling van de kroon bepalen zijn accurate positionering van het implantaat, zorgvuldige bot- en weefselbehandeling en een ervaren tandtechnicus.

Het aantal implantaten dat wereldwijd wordt geplaatst zal naar verwachting in de komende vijf tot zes jaar verdubbelen. Het gevolg is dat ook de onderwijsinspanningen moeten verdubbelen om ervoor te zorgen dat tandartsen voldoende zijn opgeleid in implantaatplaatsing. Bent u het hiermee eens?
Uiteraard. Ondanks dat ik faculteitslid ben van de School of Dentistry aan de Universiteit van Athene, die onderwijs op het hoogste niveau verstrekt, moet ik echter constateren: studenten worden onvoldoende opgeleid in de implantologie. Postdoctorale opleidingen in een universiteitsomgeving of zeer goed georganiseerde implantologiemasteropleidingen zijn noodzakelijk voor een tandarts om implantaten te kunnen plaatsen of restaureren.

We hebben de laatste jaren een flink aantal concepten zien ontstaan in de esthetische tandheelkunde, zoals bio-emulatie en smile design. Welke concepten zullen in de toekomst de meeste impact hebben en de esthetische tandheelkunde veranderen?
Als tandprotheticus moet ik zeggen dat er niets nieuws is aan deze concepten. Fundamentele esthetische concepten moeten in elk prothetisch geval worden toegepast, zoals tandpositionering, proportie, occlusie, kleur en design. Digitale technologie is echter een zeer nuttig instrument om deze regels te implementeren en de workflow van de behandeling te vereenvoudigen, vooral voor de beginnende tandarts. Hetzelfde geldt voor bio-emulatie. Biologische concepten en verbeterde materialen en technieken zijn er altijd om de klinische tandheelkunde te versimpelen en potentiële fouten en complicaties te verminderen.

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de 2016-editie van het tijdschrift Clinical Masters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *