Krok za krokem k digitální CAD/CAM technologii

Search Dental Tribune

Krok za krokem k digitální CAD/CAM technologii

redakce časopisu StomaTeam

redakce časopisu StomaTeam

Po. 8 srpna 2016

uložit

Rozhovor s Richardem Doležalem, manažerem systému ConnectDental, o klíčových stránkách plánování, výběru a financování řešení CAD/CAM ve stomatologii

Dentální odborníky často od pořízení CAD/CAM systému odrazuje výše pořizovacích nákladů. Máte v tomto ohledu nějaký tip či radu?
Náklady na pořízení CAD/CAM systému nejsou malé, nicméně hovoříme o technologii, u které lze dosáhnout vysoké efektivity, je-li správně využívána. K jejímu správnému využívání klientům pomáháme právě naším systémem ConnectDental, což je vlastně koncept poskytování komplexního „balíčku“ služeb, který zahrnuje např. odborné konzultace se zkušenými specialisty, instalaci, zaškolení, technickou podporu a servis, pomoc s adaptací na nový koncept fungování praxe vč. ekonomické rozvahy atd. Intenzivně tak podporujeme naše klienty, aby díky pořízené technologii dokázali poskytovat svým zákazníkům vysoce kvalitní práci při maximální efektivitě výroby a provozních nákladů.

Škála nabízených produktů různých výrobců v oblasti CAD/CAM systémů je dnes již velice široká. Jak by měl potenciální uživatel vybrat systém, který bude splňovat jeho požadavky?
V první řadě je pro uživatele důležité, aby nekupoval pouze technologii, ale, jak jsem již zmínil, i související služby. Pro zubního technika či lékaře je velmi frustrující, pokud na nákladnou technologii pouze „sedá prach“ z důvodů jejího uživatelsky komplikovaného zprovoznění či užívání. Co se týče samotného vybavení, tak je velmi důležité, aby klientovi ergonomicky vyhovovalo, ať už v rámci fyzických dispozic, nebo uživatelského rozhraní softwaru. Ohledně softwaru doporučuji vybírat systém, který je výrobcem pravidelně aktualizován, protože opačný stav vede nevyhnutelně k postupnému snižování efektivity práce. Samozřejmě existuje spousta dalších parametrů, dle kterých se snažíme zvolit nejlepší možné individuální řešení pro danou praxi a její pracovní postupy.

Jaké konkrétní aspekty musí potenciální uživatelé zvážit, pokud chtějí zavést CAD/CAM systém do již fungující praxe?
To se vždy liší podle individuální situace a struktury praxe. Jak praxe celkově funguje? Jak lze systém integrovat? Co se v důsledku změní? Jaké indikace by měly být možné vzhledem k nákladům a výhodám pořízené technologie? Díky vývoji systému CAD/CAM, zejména co se týče softwaru, možných materiálů a odpovídající škály různých indikací, máme možnost přizpůsobit řešení pro jednotlivé praxe. Neexistuje pouze jedno zařízení ani jedno řešení. Dnes umíme úspěšně implementovat částečné nebo kompletní řešení digitalizace ordinace nebo laboratoře a jejich vzájemné propojení. Jinými slovy: obvyklé postupy není nutno úplně změnit, jen příslušným způsobem reorganizovat. Poradenský a rozhodovací proces se tedy zabývá především nalezením řešení, které bude možné dobře integrovat do stávajících pracovních procesů a které bude vytvářet jasnou přidanou hodnotu. Klíčovým bodem je správná koncepce odpovídající potřebám uživatele, definovaná společně s dodavatelem.

Jak lze zabránit budoucím potížím s kompatibilitou, pokud lékař například chce zakoupit dodatečná digitální zařízení nebo pokud dojde k pokrokům v technologii laboratoře?
Zajištění použitelnosti vašeho řešení i v budoucnosti vyžaduje odborné znalosti. Díky tomu, že známe a dodáváme širokou škálu produktů a systémů různých výrobců, máme jako poradci k dispozici přehled o možnostech týkajících se kompatibility. Zvlášť v případě nahraditelných řešení doporučujeme produkty od výrobců, kteří věnují zvláštní pozornost zajištění udržitelnosti integrace systému i pro budoucnost. Důležitou stránku naší filozofie, na které stojí koncept ConnectDental, tvoří upřednostňování otevřených a propojitelných systémů.
 

Richard Doležal
manažer systému ConnectDental

Kontakt: Richard.Dolezal@henryschein.cz
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement