Dental Tribune, Ortho Tribune + today излязоха от печат

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Изображение: Dental Tribune Bulgaria
Dental Tribune Bulgaria

By Dental Tribune Bulgaria

Thu. 5. May 2016

save

Новият брой на в. Dental Tribune излезе от печат на 4 май. Този месец той е придружен от специализираното издание Ortho Tribune, както и от бизнес гайда today за най-голямото балканско търговско изложение в бранша „Булмедика/Булдентал 2016“.

В майския брой четете продължение на статията на д-р Philippe Russe и проф. Patrice Margossian от Франция, публикувана в октомврийския Dental Tribune – „Имплант на мястото на горен латерален резец“, в която авторите разглеждат протетичните етапи на лечението и възможните усложнения в дългосрочен план.

В публикацията си д-р Tif Qureshi (Великобритания) представя един по-различен поглед върху превантивната оклузална терапия чрез подреждане на зъбите и бондинг с фокус върху принципа на Dahl и прозрачните алайнери – едно неинвазивно, щадящо лечение, което има потенциала да става все по-популярно.

Италианските специалисти д-р Gianluca Plotino, д-р Nicola Grande и проф. Gianluca Gambarini правят обстоен преглед на съвременните методи за дезинфекция на корено-каналната система за премахването на микроорганизми и предотвратяването на повторно заразяване по време и след лечението. Те представят както стандартни ендодонтски иригационни протоколи, така и различни активиращи системи и алтернативни системи за дезинфекция.

В „Заедно към розово-бялата естетика“ екип от специалисти от Португалия представя клиничен случай, засягащ мекотъканното ремоделиране във фронталния регион, който онагледява огромното значение на ефективната комуникация между клинициста и зъботехника и техните съгласувани действия за постигането на успешен краен резултат.

Основен акцент в новия Ortho Tribune е статията на доц. д-р Мирослава Динкова, която представя доклади от два клинични случая на ортодонтско лечение с невидими алайнери, демонстриращи гъвкавостта на този тип апарати при широк спектър от индикации.

Тази година бизнес гайдът today отново ще бъде пътеводителят на посетителите на „Булмедика/Булдентал 2016“ от 17 до 19 май в Интер Експо Център–София. В него са представени над 150 продукта от фирми участници в изложението, както и по-интересните инициативи, които ще се проведат в рамките на събитието. Можете да изтеглите today тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *