Уебинарите: начин на употреба

Search Dental Tribune

Уебинарите: начин на употреба

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Изображение: Google
Dental Tribune Bulgaria

Dental Tribune Bulgaria

чт. 22 декември 2016

save

Благодарение на съвременните дигитални технологии и интернет в днешно време е възможно да се свържем с хора навсякъде по света и по всяко време. От известно време в образователната сфера и в денталната медицина в частност съществува една тенденция за продължаващо онлайн обучение с огромен потенциал и ползи за всички практикуващи зъболекари и студенти.

В интернет пространството съществуват множество платформи за продължаващо онлайн обучение, някои от които притежават международна акредитация за награждаване на участниците с академични кредити. Такива са американската платформа DentalXP, международният институт за дентално образование gIDE и проектът на Dental Tribune International – DT Study Club, чиято българска версия печели популярност през последните години. Според резултатите от скорошна анкета на в. Dental Tribune Bulgaria близо 50% от денталните лекари в страната смятат уебинарите за релевантна част от тяхното продължаващо образование, а над 30% вземат участие в повече от един онлайн курс месечно.

По световните тенденции личи, че уебинарите съвсем не са краткотрайно явление, а притежават потенциала да бъдат равностойно допълнение към всяка традиционна форма на обучение. Защо обаче са толкова популярни и какви са ползите за практикуващите дентални лекари и студентите?

Имайки предвид колко трудно е понякога да се съберат в една зала всички, които желаят да присъстват на даден курс или лекция, много институции – както университети и колежи по дентална медицина, така и частни дентални компании и производители, се ориентират към инкорпорирането на уеббазираните семинари като част от програмите за продължаващо обучение, което предлагат, тъй като уебинарите имат много предимства пред традиционния формат на образование „на живо“. Някои от ползите от уебинарите като средство за онлайн обучение са следните:

◆ Гъвкавост
Уебинарите ви дават достъп до образователни материали навсякъде и по всяко време, което е добра новина за тези от вас, които не разполагат с много свободно време или практикуват в отдалечени места.

◆ Голямо разнообразие от курсове
Имате възможност да избирате от огромна база от курсове на теми от всички области на денталната медицина, които иначе биха били труднодостъпни за вас поради географски или финансови ограничения. Благодарение на уебинарите обаче можете да посещавате курсове, да получавате сертификати и дори да завършвате цели програми, които се предлагат на друг континент!

◆ Липса на времеви ограничения
Учебните програми в образователните институции и на различните теоретични и практически курсове, симпозиуми и конференции обикновено са строго фиксирани и не дават на желаещите да ги посетят особена свобода, що се отнася до управлението на собственото им време. Уебинарите ви позволяват да правите паузи и да се върнете отново към лекцията в удобно за вас време.

◆ Финансово изгодни
Това е едно от най-сериозните предимства на уебинарите. За разлика от повечето други опции за продължаващо образование, уебинарите често са напълно безплатни за потребителите, които имат регистрация на съответната платформа. В допълнение онлайн курсовете ви спестяват и значителната сума, която бихте похарчили за пътни разходи, хотелско настаняване и т.н., ако искате да посетите конференция в чужбина например. Освен това традиционните курсове понякога изискват закупуването на специализирана литература, материали и други, което обикновено не е условие при онлайн обучението.

◆ Интерактивност
Често водещи на уебинарите са световноизвестни специалисти в съответната област на денталната медицина, с които публиката невинаги може да общува директно по време на традиционна конференция. В онлайн среда обаче лекторите са много по-достижими и участниците в уебинара се чувстват далеч по-комфортно да комуникират с тях посредством чатове или дискусионни форуми в сравнение с живия контакт. Това е така, защото уебинарите дават на всички участници равен старт и възможност за активно участие във виртуалната класна стая.

◆ По-добро разбиране на съдържанието
Според проучване на Министерството на образованието на САЩ „обучаващите се в онлайн среда демонстрират малко по-добро академично представяне от традиционните студенти“. Уебинарите ви дават възможност да разполагате с времето си и да учите със собствена скорост. Огромният архив от записи, които можете да гледате многократно, ви гарантира, че ще извлечете максималното от всеки онлайн курс.

◆ По висока конкурентоспособност
Уебинарите помагат на денталните лекари да станат по-конкурентни на пазара не само с повишаване на квалификацията им чрез продължаващо обучение. Онлайн образованието не изисква от вас да ползвате отпуск и да отсъствате от кабинета си, като по този начин не се отразява на приходите ви и по-важното – на вашите пациенти.

Никак не е изненадващо, че уебинарите печелят все по-голяма популярност като нова форма на продължаващо образование. Те спестяват време и средства, като същевременно повишават квалификацията ви, разширяват професионалните и личностните ви контакти и изобщо ви правят още по-добър специалист.

Можете да намерите българския сайт на DT Study Club тук.

Източник: eztalks.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement