Какви подаръци получават зъболекарите?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(Изображение: Everything Possible/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Thu. 22. December 2016

save

Свинските глави и фазаните са сред най-необичайните подаръци, които британските дентални лекари са получили от своите пациенти миналата година. Проучване на Dental Defence Union (DDU) по повод предстоящите коледни празници е установило, че по-стандартни варианти са били шоколадът и други подаръци „за директна консумация“ като например алкохол.

От 129 анкетирани зъболекари повече от една трета твърдят, че са получили поне един подарък от пациент през последните 12 месеца. Четирима дентални лекари споделят, че са били обсипани с подаръци, като всеки от тях е получил над 15 подаръка през 2016 г.

Целта на проучването, проведено сред членове на DDU, е била да разбере защо и колко често зъболекарите получават подаръци и дали понякога това не поражда у тях етични смущения. Резултатите показват, че повечето от анкетираните не са имали притеснения относно мотивацията на своите пациенти.

„Според насоките на Генералния дентален съвет денталните специалисти трябва да отказват всякакви материални и финансови подаръци и подобни жестове, в случай че тяхното приемане може да се отрази на професионалната им преценка“, обясни юрисконсултът на DDU David Lauder. „Могат да възникнат проблеми, когато мотивите на пациента да даде подарък са неясни или говорят за неправилна преценка, или когато подаръкът е много скъп.“

„В такива ситуации е препоръчително зъболекарят да се увери, че пациентът разбира, че естеството на денталната помощ, която ще му бъде оказана, няма да бъде повлияно по никакъв начин от неговия подарък. Понякога е добра идея да се води регистър на подобни разговори или кореспонденция, както и на причините на денталния лекар да приеме подаръка, ако реши да го стори.“

Изследването е проведено сред членовете на DDU, две трети от които са зъболекари и една трета – други дентални специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *