Безплатен уебинар: Мениджмънт на хигиената в денталния кабинет

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Водещата на уебинара Ulrike Nagorr обсъди хигиенните изисквания въз основа на законовите норми и как те се вписват в правилното почистване и поддръжка в денталната практика. (Изображение: DT Study Club)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Thu. 30. June 2016

save

Съвременният мениджмънт на хигиената не се отнася само до правилната дезинфекция, но във все по-голяма степен обхваща и времевите и финансовите фактори за по-безопасното и ефективно управление на денталния кабинет. В крайна сметка разходите за рутинни хигиенни мерки могат да достигнат внушителна сума. В допълнение към редицата хигиенни изисквания, които трябва да спазват, зъболекарите са изправени пред предизвикателството да изберат подходящи материали, инструменти и системи. В безплатен уебинар, който бе излъчен на 29 юни, Ulrike Nagorr дискутира най-релевантните за вашата практика хигиенни изисквания и концепции.

Поддържането на добри хигиенни навици помага да се сведе до минимум рискът от инфекции в денталната практика. Постоянната дезинфекция на цялата апаратура и кабинета е не просто задължителна по закон, но и гарантира безопасността на пациентите и денталния екип. Една интелигентна система за мениджмънт на хигиената включва употребата на ново оборудване, безконтактни устройства и напълно автоматизирани процеси, както и регулярното обучение на персонала.

Водещата на уебинара, специалистът по хигиена и грижа в KaVo Ulrike Nagorr, обясни кои хигиенни мерки са ефективни и безопасни, използвайки практически примери, и кои биха могли да повредят инструментите и оборудването. Nagorr обърна внимание на поддръжката и почистването на денталните столове, както и преработката на ротиращи инструменти. Освен това тя представи концепции за запазване на стойността на денталните юнити и инструменти, за да се гарантира доходността на денталната практика.

Уебинарът, озаглавен „Запазване на стойността и мениджмънт на хигиената в денталния кабинет“, беше излъчен на живо онлайн на 29 юни. Запис на курса можете да гледате тук след безплатна регистрация на сайта. Уебинарът е представен от KaVo Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *