Αποκατάσταση με LuxaPost, LuxaBond-Total Etch και LuxaCore Z-Dual ενός βαθιά τερηδονισμένου δοντιού, μετά την ενδοδοντική θεραπεία.

Search Dental Tribune

Αποκατάσταση με LuxaPost, LuxaBond-Total Etch και LuxaCore Z-Dual ενός βαθιά τερηδονισμένου δοντιού, μετά την ενδοδοντική θεραπεία.

LuxaCore Z-Post System: Ένα πλήρες σύστημα για την ανασύσταση κατεστραμμένου δοντιού, με τοποθέτηση άξονα και κατασκευή κολοβώματος.
Dr. Michael Bruder, DDS

Dr. Michael Bruder, DDS

Τετ. 9 Νοεμβρίου 2016

Αποθήκευσε

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με εκτεταμένη απώλεια των μυλικών σκληρών ιστών, απαιτούν έναν άξονα σαν επιπρόσθετο στηρικτικό στοιχείο για την ανασύσταση και την τελική αποκατάσταση. Εδώ και αρκετό καιρό, οι άξονες ρητίνης ενισχυμένης με υαλονήματα έχουν γίνει ένα εδραιωμένο εναλλακτικό των μεταλλικών και κεραμικών αξόνων. Συχνά, ποικίλες διαφορετικές σύνθετες ρητίνες απαιτούνται για τη συγκόλληση των αξόνων και για την αποκατάσταση των χαμένων σκληρών οδοντικών ιστών. Ένα πλήρες σύστημα με υλικά που συνδυάζονται μεταξύ τους θα ήταν πολύ βολικό.

Ένα τέτοιο σύστημα θα παρουσιαστεί στο ακόλουθο άρθρο.
Η μακροχρόνια πρόγνωση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού εξαρτάται τόσο από την ενδοδοντική θεραπεία, όσο κι από την αποκατάσταση που την ακολουθεί [2].
Οι απαιτήσεις για την αποκατάσταση μετά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα είναι να αποκαθιστά τη λειτουργία και να κλείνει καλά το δόντι στην είσοδο βακτηρίων. Συνυπολογίζεται όμως ο κίνδυνος κατάγματος.
Η ερώτηση εάν η απώλεια του πολφού συμπεριλαμβανομένου και του αγγειακού συστήματος του δοντιού, μπορεί να προκαλέσει την ξήρανση του δοντιού κι επομένως να αυξήσει τον κίνδυνο θραύσης του, έχει συζητηθεί επί μακρόν. Όμως, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις φυσικές ιδιότητες των σκληρών ιστών μετά την αφαίρεση ζωντανού πολφού και την ακόλουθη ενδοδοντική θεραπεία. Ο κίνδυνος κατάγματος ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού οφείλεται κυρίως στην απώλεια, λόγω τροχισμού, της οροφής της πολφικής κοιλότητας. Η επεξεργασία του ριζικού σωλήνα και η προετοιμασία του φρεατίου του ενδορριζικού άξονα επίσης συνεισφέρουν, αν και σε μικρότερη κλίμακα, στη μείωση του σκληρού ιστού κι επομένως στην αποδυνάμωση του δοντιού.
Η ένδειξη για την αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με άξονες, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια [3]. Ενώ μια αποκατάσταση που περιλαμβάνει ανασύσταση με άξονα συνήθιζε να θεωρείται μια αυστηρή ένδειξη στο παρελθόν, σήμερα πολλοί οδοντίατροι συμφωνούν ότι μάλλον το ποσό του εναπομείναντος σκληρού ιστού είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την τοποθέτηση ενός ενδορριζικού άξονα [2].
Με πιο απλά λόγια, για πρόσθια δόντια και προγόμφιους, απαιτείται μια ενδορριζική συγκράτηση της αποκατάστασης εάν έχουν απομείνει μόνο δύο μυλικά τοιχώματα οδοντίνης. Εάν τα εναπομείναντα δύο τοιχώματα οδοντίνης βρίσκονται σε γομφίους και είναι χαμηλότερα των 3mm και υπάρχει μόνο μια επίπεδη πολφική κοιλότητα με ανεπαρκή επιφάνεια συγκράτησης για μια συγκολλούμενη αποκατάσταση, επίσης ενδείκνυται ενδορριζικός άξονας [4].
Όσον αφορά το ασφαλές σφράγισμα που εμποδίζει την είσοδο βακτηρίων, θα πρέπει η αποκατάσταση να γίνεται αμέσως μετά την ενδοδοντική θεραπεία, χωρίς καθυστέρηση. Αυτή η απαίτηση συνυπολογίζει τη διαδικασία για μια σχεδιασμένη τοποθέτηση άξονα. Οι προσωρινές κονίες δεν μπορούν να εμποδίσουν αποτελεσματικά την επιμόλυνση του δοντιού μέσω του σάλιου κι επίσης η προσωρινή συγκόλληση των ενδορριζικών αξόνων αυξάνει τον κίνδυνο επιμήκους κατάγματος της ρίζας. Οι άξονες υαλονημάτων καθιστούν δυνατή την ανασύσταση αμέσως μετά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα, ικανοποιώντας έτσι τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΥΛΙΚΑ

LuxaPost. Τρία μεγέθη αξόνων με διαμέτρους 1.25 mm, 1.375 mm και 1.5 mm σε κωνικό σχήμα. Για κάθε μέγεθος, ένα αντίστοιχο τρύπανο περιλαμβάνεται στο σετ. Στους άξονες έχει τοποθετηθεί σιλάνιο με ένα σύστημα δύο συστατικών (Silane) το οποίο αποτελείται από συγκολλητικό σιλάνιο και ενεργοποιητή για να δημιουργήσει χημικό δεσμό μεταξύ των υαλονημάτων του άξονα και της ρητίνης αποκατάστασης.
Το LuxaBond-Total Etch είναι ένα συγκολλητικό σύστημα 4ης γενιάς, το οποίο αποτελείται από ένα prebond, ένα συγκολλητικό (bond) το οποίο πρέπει να αναμειχθεί και αντίστοιχα πινέλα endo, ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές στο ριζικό σωλήνα.
Για τη συγκόλληση του άξονα LuxaPost και την έμφραξη της μυλικής κοιλότητας, χρησιμοποιείται το LuxaCore Z-Dual, μια ρευστή ρητίνη διπλού πολυμερισμού, με μεγάλη αντίσταση στις πιέσεις. Σύμφωνα με τις μηχανικές του ιδιότητες και τις ιδιότητες στίλβωσης [5] το LuxaCore Z-Dual είναι πολύ όμοιο με την οδοντίνη.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ακόλουθη αναφορά περιστατικού είναι μία, βήμα προς βήμα, περιγραφή της αποκατάστασης, μετά την ενδοδοντική θεραπεία, ενός βαθιά τερηδονισμένου άνω προγόμφιου, με συγκολλούμενο άξονα υαλονημάτων και ανασύσταση κολοβώματος.


Ένας ασθενής 22 ετών επισκέφθηκε το ιατρείο μας, ζητώντας θεραπεία. Το γενικό ιατρικό ιστορικό του ασθενή ήταν φυσιολογικό. Στο οδοντιατρικό του ιστορικό υπήρχε κάταγμα της κλινικής μύλης στον ενδοδοντικά θεραπευμένο 15 (αρχική ακτινογραφία, εικόνα 1). Μια υπηρεσία επείγοντων περιστατικών είχε τοποθετήσει στον προγόμφιο μια προσωρινή έμφραξη (αρχική κατάσταση, εικόνες 2 και 3).
Η επιθεώρηση των σκληρών ιστών του δοντιού μετά την αφαίρεση της έμφραξης, έδειξε ένα εναπομείναν τοίχωμα υπερώιας οδοντίνης έτσι ώστε θα μπορούσε να ενδείκνυται η τοποθέτηση άξονα.


Ένας ελαστικός απομονωτήρας τοποθετήθηκε με σκοπό να εμποδίσει περαιτέρω μόλυνση του δοντιού και την εισχώρηση σάλιου, κατά τη διάρκεια της συγκολλητικής ανασύστασης της μύλης (εικόνα 4).
Εξαιτίας του παρειακού ελλείμματος, επιλέχθηκε ο αντίστοιχος ριζικός σωλήνας για την τοποθέτηση άξονα (LuxaPost DMG). Η διατομή του ριζικού σωλήνα καθόρισε την επιλογή του άξονα διαμέτρου 1.5 mm.
Το τρύπανο αντίστοιχης διαμέτρου, με στοπ ορισμού του μήκους εργασίας, χρησιμοποιήθηκε για να παρασκευάσει το φρεάτιο του άξονα (εικόνα 5). Το βάθος παρασκευής υπολογίστηκε βάση του μήκους εργασίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Ο σκοπός ήταν να παραμείνουν 4 mm της ακρορριζικής έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Μια ακτινογραφία με το τρύπανο εντός του σωλήνα πραγματοποιήθηκε α) για να ελεγχθεί το στοχευμένο βάθος και β) για παρακολούθηση της σωστής κατεύθυνσης παρασκευής (εικόνα 6).
Το φρεάτιο του άξονα εκπλύθηκε πρώτα με διάλυμα 17% EDTA για να αφαιρεθεί το στρώμα ρινισμάτων οδοντίνης και κατόπιν απολυμάνθηκε με διάλυμα 5.25% NaOCl. Αφού το φρεάτιο στεγνώθηκε, ο άξονας τοποθετήθηκε στη θέση του και σημειώθηκε με μαρκαδόρο (εικόνα 7).

Ο άξονας συγκρατήθηκε σταθερά στην κορυφή του με αιμοστατική λαβίδα, καθαρίστηκε με οινόπνευμα και στεγνώθηκε με αέρα (εικόνα 8). Η επάλειψη με σιλάνιο ολοκλήρωσε την προετοιμασία του άξονα για την εισχώρησή του (εικόνα 9).

Στο επόμενο βήμα, το φρεάτιο του άξονα και η μυλική κοιλότητα αδροποιήθηκαν με 37% φωσφορικό οξύ. Αφού αδροποιήθηκε η αδαμαντίνη για 20-60 δευτ. και η οδοντίνη για 15 δευτ., εκπλύθηκαν μαζί για το ίδιο χρονικό διάστημα (εικόνα 10).
Μετά από προσεκτικό στέγνωμα με συμπιεσμένο αέρα, ελεύθερο υγρασίας (εικόνα 11), τοποθετήθηκε το prebond σε όλες τις επιφάνειες οδοντίνης για 15 δευτ. με τη χρήση ενός πινέλου endo (εικόνα 12) και στη συνέχεια φυσήθηκε απαλά με αέρα.
Κατόπιν, τα συστατικά Α και Β του συγκολλητικού συστήματος αναμείχθηκαν σε μια αναλογία 1:1 για περίπου 5 δευτ., δουλεύτηκαν σε όλες τις περιοχές οδοντίνης για 20 δευτ. (εικόνα 13) και μετά ακολούθηκε απαλό φύσημα με αέρα. Μετά από αυτό, το φρεάτιο του άξονα στεγνώθηκε επιπρόσθετα με κώνους χάρτου. Ο φωτοπολυμερισμός δεν είναι απαραίτητος γιατί το LuxaBond-Total Etch είναι σύστημα διπλού πολυμερισμού.


Για τη συγκόλληση του άξονα, ο ριζικός σωλήνας πληρώθηκε με LuxaCore Z-Dual και με απαλές περιστροφικές κινήσεις ο άξονας τοποθετήθηκε στη σωστή θέση. Η διαδικασία αυτή εμποδίζει τη δημιουργία φυσαλίδων σε μεγάλη έκταση και προωθεί ένα άψογο δεσμό μεταξύ των: άξονα, σύνθετης ρητίνης και οδοντινικών τοιχωμάτων του σωλήνα. Ένας φωτοπολυμερισμός 40 δευτερολέπτων επιταχύνει τη διαδικασία πολυμερισμού (εικόνα 14).
Για την ανασύσταση του μυλικού τμήματος, χρησιμοποιήθηκε πάλι το LuxaCore Z-Dual και φωτοπολυμερίστηκε όπως περιγράφτηκε πριν (εικόνα 15).
Μετά την παρασκευή του κολοβώματος (εικόνα 16 & 17), κατασκευάστηκε μια προσωρινή στεφάνη και συγκολλήθηκε με προσωρινή κόλλα.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement